مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اردبیل در جلسه کمسیسیون رفع تداخل اراضی در شهرستان گرمی از رفع تداخل بیش از 5 هزار هکتار اراضی ملی و مستثنیات در شهرستان گرمی خبر داد.

شهامت هدایت با بیان اینکه طرح جامع كاداستر و نقشه برداري از اراضي كشاورزي و مشخص كردن حد مرز زمين هاي زراعي با منابع طبيعي براي هميشه به مسائل و مشكلات مربوط به تداخل پايان خواهد داد و جلو سوء استفاده كنندگان از منابع طبيعي گرفته خواهد شد.

وی افزود: دراین طرح در شهرستان گرمی 50 پلاک بررسی می شود و در مجموع 28 پلاک رفع تداخل شده و مابقی پلاک ها نیز در اسرع وقت بررسی خواهد شد تا مشکلات مردم با منابع طبیعی و امور اراضی برطرف شود.

بهشتی فرماندار گرمی نیز از اجرای طرح رفع تداخل اراضی زراعی با منابع طبیعی را افزايش بهره وري بخش كشاورزي و منابع طبيعي رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور ذكر كرد.

وی تأکید کرد: در پی اجرای طرح کاداستر در این شهرستان در مجموع 35 پلاک رفع تداخلات اراضی بین شخصی، منابع طبیعی و اراضی کشاورزی بررسی و حدود 4هزار و181 هکتار به نفع اهالی و هزار و591 هکتار به نفع دولت رفع تداخلات اراضی صورت گرفت.