معاون حفاظت و امور اراضی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان مازندران- نوشهر گفت: به منظور مقابله با آفت شب پره شمشاد 16 هکتار از عرصه های پوشیده از شمشاد در شهرهای عباس آباد و رامسر شناسایی و محلول پاشی شد.

بهروز بائی لاشکی افزود: با پايش صورت گرفته و سبزينگي اين درختان و با هدف حفط اين گونه ارزشمند عمليات محلول پاشي با همكاري دستگاه هاي مختلف، هيئت امناء ‌و دهياران منطقه صورت گرفت.

وی افزود: نقاط شناسايي شده خارج از مناطق جنگلي و در محاوط بيمارستان امام سجاد(ع)، كاخ موزه، باغ سي هكتاري و بولوار معلم رامسر بوده است كه 14 هكتار را شامل مي شود .

بايي لاشكي ادامه داد: مابقي عرصه ها نيز در محاوط بقاع متبركه در عباس آباد شناسايي شد .

معاون حفاظت و امور اراضی اداره کل منابع طبیعی نوشهر همچنین اظهار کرد: از اين محاوط  و پايه هاي سالم مقدار 27 كيلوگرم كپسول ششماد و قلمه تهيه شد كه به منظور تشكيل بانك ژن به مركز بذر كلوده آمل تحويل تا با فن آوري هاي نوين حفظ و نگهداري شود .