مدیرکل دفتر آبخیزداری و حفاظت خاک سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور گفت: با اجرای طرح‌های آبخیزداری و آبخوان داری خسارت ناشی از سیل در کشور ۷۰ درصد کاهش یافت.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور به نقل از ایرنا، هوشنگ جزی در حاشیه دیدار از طرح های آبخیزداری منطقه قلنگون شهرکرد افزود: با اجرای طرح‌های آبخیزداری و آبخوان‌داری در هر هزار هکتار اراضی مناطق کوهستانی ۵۳۰ متر مکعب و مناطق دشتی یک هزار متر مکعب در هکتار نفوذ آب صورت گرفته است.
وی با تاکید بر اینکه در مکان‌هایی که طرح‌های آبخیزداری اجرا شده بود ۷۰ درصد سیل کنترل شد، گفت: در سیل اخیر گلستان ۷۵ میلیون متر مکعب سیلاب در حوزه‌های که عملیات آبخیزداری انجام شده بود، مدیریت شد.
به گفته وی، در مناطقی از جمله لرستان، کرمانشاه و تهران که طرح‌های آبخیزداری کمتر اجرا شده بود خسارت زیادی وارد شد.
او با تاکید بر اینکه  اقدام‌های آبخیزداری در عرصه‌های منابع طبیعی با بارش باران ارتباط ندارد و در هر مکان و زمان از جمله خشکسالی و ترسالی برای تغذیه سفره‌ها و کنترل سیل استفاده می‌شود، اظهار داشت: این طرح‌ها بر اساس برنامه ریزی در طول سال و در نقاط بحرانی، دشت‌های ممنوعه و مناطقی که سیل ها شدیدتر است، اجرا می‌شود.
جزی گفت: طرح های آبخیزداری در تمام استانهای کشور متناسب با وضعیت منطقه طرح های برای مقابله با سیل، تغذیه سفره های زیر زمینی، جلوگیری از تخریب عرصه های ملی با افزایش پوشش گیاهی و کاهش وابستگی معیشت مردم به منابع طبیعی اجرا می‌شود.
به گفته وی، امسال از محل صندوق توسعه ملی یکهزار و ۵۰۰ میلیارد تومان برای اجرای طرح های آبخیزداری و آبخوانداری کشور اختصاص داده شد که نسبت به سال گذشته ۲.۵ برابر افزایش داشته است.
به گزارش ایرنا، سرکشی از طرح های آبخیزداری و آبخوانداری و افتتاح طرح های منابع طبیعی از برنامه های سفر یکروزه معاون وزیر جهاد کشاورزی و  مدیرکل دفتر آبخیزداری و حفاظت خاک سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور به استان چهارمحال و بختیاری بود.
میزان خسارت سیلاب در بهار امسال در کشور در بخش زیرساخت ها حدود ۲۰ هزار میلیارد ریال برآورد شد که میزان خسارت سیلاب در چهار محال و بختیاری ۶ هزار میلیارد ریال بود.