رییس منابع طبیعی طالقان از اجرای حکم قضایی جهت رفع تصرف احداث مسیری به طول 1750 متر از اراضی ملی واقع در پلاک 7- اصلی موسوم به خچیره از توابع این شهرستان در روز شنبه، نهم شهریورماه سالجاری خبر داد.

کمال شایگانی گفت: طی پیگیری بعمل آمده توسط واحدهای حقوقی و یگان حفاظت منابع طبیعی، با همکاری مقامات قضایی در معیت نیروی انتظامی شهرستان، از 1750 متر مسیر احداث شده در اراضی ملی پلاک 7- اصلی خچیره با رعایت کلیه موازین حقوقی رفع تصرف گردید و به بیت‌المال بازگردانده شد.

وی تأکید نمود: یگان حفاظت منابع طبیعی این شهرستان بطور شبانه روزی، اجرای عملیات گشت و مراقبت از اراضی ملی و عرصه های منابع طبیعی شهرستان را در دستور کار خود دارد و با همکاری و تعامل مقامات قضایی و انتظامی اجازه نخواهد داد که متجاوزین به اراضی ملی و دولتی به اقدامات غیر قانونی خود ادامه دهند.

رئیس منابع طبیعی طالقان، از هموطنان خواست: در صورت مشاهده هرگونه اقدامی که منجر به تخریب منابع طبیعی می شود با شماره تلفن 1504 امداد جنگل و مرتع تماس گرفته تا مأمورین یگان حفاظت منابع طبیعی در اسرع وقت با متخلفین و متجاوزین به منابع طبیعی و اراضی ملی برخورد نمایند.