مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان سمنان در حاشیه نهمین جلسه ستاد هماهنگی و اجرای پروژه های آبخیزداری و آبخوانداری از محل اعتبارات صندوق توسعه ملی گفت: امسال سند تک‌برگ دارای مشخصات کاداستری برای ۲۹۷ هزار هکتار از اراضی ملی این استان دریافت می‌شود .

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور- علینقی حیدریان اظهار کرد: مساحت کل استان سمنان، ۹ میلیون و ۷۰۰ هزار هکتار است و از این عدد، ۹ میلیون و ۳۰۰ هزار هکتار از اراضی ملی محسوب می‌شود.

وی گفت: تاکنون سندهای دفترچه‌ای برای هشت میلیون و ۹۰۰ هزار هکتار از اراضی ملی استان سمنان اخذ شده است که معادل ۹۶ درصد کل اراضی محسوب می‌شود.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان سمنان ادامه داد: استان سمنان در تثبیت مالکیت اراضی ملی هیچ مشکلی ندارد و طرح کاداستری و دریافت سند تک‌برگی برای اراضی ملی نیز اجرا می‌شود که دقت بالاتری نسبت به سندهای دفترچه‌ای دارد.

حیدریان ادامه داد: تاکنون چهار میلیون و ۲۰۰ هزار هکتار از اراضی ملی استان سمنان دارای سند کاداستری شده و امسال هم ۲۹۷ هزار هکتار دیگر تعهد شده است تا در قالب ۲۳۴ پلاک برای آنها سند کاداستری تهیه شود.