سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور در توسعه دولت الکترونیک در بین بیش از 10 سازمان و شرکت‌های تابعه وزارت جهاد کشاورزی حایز رتبه نخست شد.
علی جعفری مدیرکل دفتر فناوری اطلاعات، ارتباطات و تحول اداری در مصاحبه با خبرنگار مرکز اطلاع‌رسانی سازمان جنگل‌ها افزود: هرساله دستگاه های اجرایی  در دو بخش شاخص های عمومی و اختصاصی توسط سازمان اداری و استخدامی کشور مورد ارزیابی قرار می‌گیرند که نتایج آن در جشنواره شهید رجایی اعلام می‌شود.
وی گفت: سازمان جنگل‌ها در بخش شاخص‌های عمومی ارزیابی عملکرد مانند استقرار نظام مدیریت عملکرد، اصلاح ساختار سازمانی، توسعه دولت الکترونیک، مدیریت سرمایه انسانی، بهبود فضای کسب و کار و ارتقای بهره‌وری، ارتقای سلامت اداری و مسئولیت‌پذیری نسبت به سال گذشته بیش از 20 درصد افزایش امتیاز و بهبود عملکرد داشته است.
مدیرکل دفتر فناوری و تحول اداری سازمان جنگل‌ها در ادامه به ایجاد سامانه‌های مدیریت بهره‌برداری و حمل چوب، سامانه جامع استعلامات، بانک اطلاعات زمین، سامانه امور حقوقی، میز خدمت و به روز رسانی سامانه جامع امور مراتع اشاره کرد و افزود: این سامانه‌ها از اولویت‌های مهم سازمان جنگل‌ها در حوزه دولت الکترونیک است.
علی جعفری، دستیابی به موفقیت در حوزه توسعه دولت الکترونیک را نتیجه برنامه‌ریزی در جهت ایجاد سامانه بهره‌گیری از دفاتر پیشخوان دولت، توسعه زیرساخت های شبکه سازمان و بازنگری و اصلاح خدمات در سازمان جنگل‌ها نام برد.
این مسئول فناوری و تحول اداری سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور همچنین تصریح کرد: از سال گذشته تا کنون عزم جدی در زمینه توسعه دولت الکترونیک در سازمان آغاز شد و با توجه به پیگیری دفتر و حمایت و پشتیبانی ریاست سازمان و معاونت برنامه ریزی و توسعه مدیریت نتایج مزبور حاصل شد.
وی از انعقاد قرارداد معاونت برنامه ریزی سازمان جنگل ها  با تیم مشاوران فناوری اطلاعات خبر داد و افزود: این قرارداد در راستای دستیابی به اهداف توسعه دولت الکترونیک و حمایت و پشتیبانی از آن منعقد شده است.
به گفته مدیرکل دفتر تحول اداری سازمان جنگل‌ها، اصلاح ساختار سازمانی منابع‌طبیعی امری ضروری و لازم است و در این زمینه اقدامات قابل توجهی صورت گرفته که نتایج حاصل از آن به زودی به ادارات کل منابع طبیعی استان‌ها ابلاغ و اطلاع رسانی می‌شود.