مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری گلستان گفت: ۵۶ پرونده حوزه منابع طبیعی این استان به ارزش بیش از ۶ هزار میلیارد ریال در مراجع قضایی استان در حال رسیدگی است.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور به نقل از ایرنا- ابوطالب قزل سفلو اظهار داشت: بیشترین تخلف پرونده های تشکیل شده مربوط به تصرف غیرقانونی زمین های ملی و بیشترین آمار پرونده ها در میان شهرستان های استان مربوط به گرگان است.

جانشین یگان حفاظت اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری گلستان نیز گفت: علاوه بر امکانات و نیروی انسانی مستقر در ۳۲ واحد سرجنگلبانی و ۱۳ پاسگاه ویژه منابع طبیعی، از ظرفیت پنج شرکت طرف قرارداد با ۴۳۰ نیرو و ۱۸ تشکل مردم نهاد با ۴۵۰ نیرو برای حراست از منابع طبیعی استان استفاده می شود.

محمد آریان‌فر افزود: ۷۰ درصد فعالیت‌های اداره کل منابع طبیعی گلستان در حوزه حفاظت، ممانعت از تصرف اراضی، پیشگیری از آتش سوزی و مقابله با قاچاق چوب است.

استان گلستان دارای ۷ اقلیم از ۱۳ اقلیم دنیاست که ۸۶۲ هزار هکتار عرصه مرتعی در شمال و در همسایگی کشور ترکمنستان، ۴۵۲ هزار هکتار عرصه جنگلی در نواحی جنوب از بندرگز تا شرق در کلاله و ۱۲۰ کیلومتر ساحل دریای خزر از بندرگز تا گمیشان دارد.