کارشناس گیاه پزشکی اداره حفاظت و حمایت منابع طبیعی و آبخیزداری استان کرمانشاه گفت : عملیات کنترل و حذف مکانیکی بیماری لورانتوس جنگل‌های هر شهرستان با جذب اعتبار از محل صندوق توسعه ملی در سال ۹۸ آغاز شد .

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور- محمدی کارشناس گیاه پزشکی اداره حفاظت و حمایت منابع طبیعی و آبخیزداری استان کرمانشاه گفت : عملیات کنترل و حذف مکانیکی بیماری لورانتوس جنگل‌های هر شهرستان با جذب اعتبار از محل صندوق توسعه ملی در سال ۹۸ به میزان ۳۲۵۰ هکتار از تیر ماه سالجاری آغاز و پیشرفت فیزیکی ۹۰ درصدی داشته است که به زودی اتمام آن به اطلاع مردم طبیعت دوست استان رسانده خواهد شد.

وی گفت : از دیگر اقدامات این اداره حذف فیزیکی بیماری لورانتوس در سطح ۴۲۱ هکتار از جنگل‌های آلوده شهرستان دالاهو است که اعتبار این طرح از محل صیانت تخصیص داده شده که در حال انجام است.

محمدی گفت : در بخش دیگر از جنگل‌های حوزه دالاهو در قالب طرح مشارکت حفاظتی عملیات حذف فیزیکی بیماری لورانتوس در سطح ۲۰۰ هکتار توسط مردم در حال اجرا است این همکاری بدین گونه است که این اداره کل در تعدادی از روستا‌ها آبگرمکن خورشیدی به مناطق حاشیه نشین جنگل‌ها اختصاص داده است که این همکاری متقابل را در قالب طرح به همراه دارد .