مدیرکل منابع طبیعی استان زنجان گفت: 500 هزار هکتار از اراضی ملی استان زنجان جزو مناطق بحرانی است.  

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور - خلیل آقاجانلو  اظهار کرد: اداره کل منابع طبیعی استان زنجان در حفاظت و حراست از این نعمت بزرگ فعالیت‌های بسیاری انجام می‌دهد.

مدیرکل منابع طبیعی استان زنجان گفت: در این زمینه بحث زمین موضوعی است که در کشور ما به یک کالای سرمایه‌ای تبدیل شده و قطعاً این امر برای متولیان فعال در حوزه زمین مشکلاتی را ایجاد کرده است.

وی با تاکید بر اتخاذ راهکارهای مناسب در حوزه زمین بیان کرد: در حال حاضر استان زنجان  ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار هکتار زمین دارد که 56 درصد آن را اراضی ملی تشکیل می‌دهد.

آقاجانلو افزود: از مجموع بیش از 2 میلیون و 230 هزار هکتار منابع طبیعی استان یک میلیون و ۲۱۵ هزار هکتار را مراتع استان تشکیل می‌دهد.

مدیرکل منابع طبیعی استان زنجان با بیان اینکه بحث پیشگیری در کشور ما بسیار مهم است و اینکه اجازه ندهیم اتفاقی برای اراضی بیفتد از اهمیت بسیاری برخوردار است، گفت: در همین زمینه یک بررسی تحقیقاتی صورت گرفته و عوامل تخریب منابع مورد پژوهش قرار گرفته است که مهمترین آن شخم و تصرف است.

وی تصریح کرد: بحث دام مازاد و آتش سوزی و آفات و امراض؛ معادن و در نهایت فعالیتهای عمرانی دستگاه‌های دولتی و گاهی اوقات خصوصی نیز از دیگر موضوعاتی است که موجب از بین رفتن منابع طبیعی می‌شود.

آقاجانلو با اشاره به اینکه 500 هزار هکتار از اراضی ملی استان مناطق بحرانی است، افزود: البته اینها تخریب نشده است؛ ولی در مناطقی قرار دارد که می‌تواند مورد تخریب قرار گیرد.

مدیرکل منابع طبیعی استان زنجان با اشاره به اینکه در رابطه با اهمیت موضوع به منظور دیده‌بانی و بحث حفاظت و پیشگیری استقرار نیروهای کشیک در مناطق مورد نظر اقدام شده است، گفت: حدود ۹۴ درصد اراضی ملی استان سند مالکیت دارند.

*انجام کاداستر در 300 هزار هکتار از اراضی ملی استان زنجان

وی با اشاره به اینکه کاداستر در ۳۰۰ هزار هکتار از اراضی ملی در حال انجام است، گفت: بحث تثبیت مالکیت دولت و تعیین حدود مستثنیات اشخاص از مهمترین مزیت‌های تهیه کاداستر اراضی است.

آقاجانلو با بیان اینکه با اجرای طرح کاداستر می‌توان اختلافات قضایی و ملکی را حل کرد، اضافه کرد: با این کار  امکان تعرضات اراضی ملی و دولتی اشخاص به حداقل رسیده و  بستر مناسب برای تسریع در اجرای طرح‌های توسعه‌ای دولت و بخش خصوصی محقق خواهد شد.

مدیرکل منابع طبیعی استان زنجان با اشاره به دقت بالای کاداستر در تعیین حد و حدود اراضی تصریح کرد: با این کار دولت ( منابع طبیعی) به میزان مالکیت خود اشراف پیدا کرده و بانک اطلاعاتی در این حوزه ایجاد می‌شود