عبدالرضا ابراهیمی معاون حفاظت امور اراضی منابع طبیعی و ‌آبخیزداری استان البرز با بیان  اینکه استان البرز دارای ۴۳۴ هزار هکتار اراضی ملی است، افزود: در 6 ماهه اول سال۱۷ کیلومتر کمربند حفاظتی اراضی ملی ایجاد شده است.

ابراهیمی یادآور شد: که  کمربند حفاظتی به منظور حفاظت از حقوق بیت المال و جلوگیری از تعرض به  اراضی ملی ایجاد می‌شود.

وی اضافه کرد که تاکنون در البرز ۱۱۰ کیلومتر کمربند حفاظتی با نصب بنچ مارک در استان انجام شده است.

ابراهیمی در خصوص عملیات کنترل و مبارزه با آفات و بیماری‌های گیاهی، گفت:  در مدت ۶ ماهه سال جاری در ۱۵۷ هزار هکتار پایش آفات و امراض نباتی در  اراضی ملی انجام شده که در ۷۲۳ هکتار آن منجر به عملیات کنترل آفات شده  است.

وی افزود: این عملیات برای آفاتی همچون ملخ البرزی، ‌ملخ گورخری، موش تاغزار و موریانه انجام شده است.

این گزارش می افزاید: عمده  اعتبارت  تخصیص یافته جهت اقدامات ذکر شده از محل اعتبارات صندوق توسعه ملی می باشد.