مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری همدان گفت: منابع طبیعی با توسعه جنگل‌کاری دنبال مصرف آب نیست بلکه درصدد تولید و ذخیره آب است.

اسفندیار خزائی با بیان اینکه با کشت درختان پایا متناسب و سازگار با محیط ‌زیست می‌توان زمینه حفظ آب در طبیعت رافراهم کرد اضافه کرد: به دستور استاندار همدان کاشت یک هزار جنگل‌کاری تا پایان امسال در دستور کار است اما درصدد افزایش این رقم به ۲ برابر هستیم.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری همدان افزود: ۴۲ هزار و ۷۰۰ هکتار ذخیره‌گاه جنگلی در همدان وجود دارد که این آمار شامل جنگل‌های طبیعی، اراضی جنگلی، ذخیرگاه جنگلی، پارک جنگلی و جنگل‌کاری حاشیه جاده می‌شود.

خرائی گفت: میزان جنگل در استان همدان به علت بالا بودن سطح آن از دریا ، کم است اما این ذخیره‌گاه جنگلی و جنگل های طبیعی و دست کاشت دارای گونه‌های گیاهان دارویی و غذایی ذی قیمتی هستند.

وی افزود: هرگونه واگذاری و انجام فعالیت صنعتی و معدنی در عرصه های جنگلی ممنوع بوده و حفاظت از گونه‌های گیاهان مرتعی، جنگلها و مراتع یکی از اقدامات مهم و اساسی منابع طبیعی است.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری همدان اضافه کرد: همدان در احیا، حفاظت و حراست از جنگل ها و مراتع جزو استان های پیشرو کشور است و تاکنون اجازه کشت و دست اندازی سودجویان به عرصه های منابع طبیعی را نداده و در این زمینه نیز مردم همکاری داشته اند.

خزائی تغییر آب و هوای منطقه، تامین رطوبت مورد نیاز، کاهش فرسایش خاک، تجدید حیات طبیعی و جلوگیری از گرد و غبار و تولید اکسیژن را از مزایای مهم جنگل‌کاری برشمرد.

وی با بیان اینکه اولویت این مجموعه حفظ پوشش گیاهی و توسعه طرح های منابع طبیعی است اضافه کرد: یگان حفاظت منابع طبیعی همواره از عرصه های منابع طبیعی مراقبت و با متخلفان و افراد سودجو برخورد می‌کند.

خزائی تاکید کرد: نباید سطوح جنگل کاهش یابد بلکه اراضی به سمت جنگل برود البته در این راستا هیچ مرتعی تبدیل به جنگل نمی شود چرا مرتع و جنگل هر کدام ارزش خاص خود را دارند.