شانزدهمین جلسه ستاد ملی بوم سازگان زاگرس روز چهارشنبه هشتم آبان به ریاست دکتر عباسعلی نوبخت معاون امور جنگل سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری برگزار شد.
به گزارش مرکز اطلاع رسانی سازمان جنگل ها، در این نشست نوبخت ضمن اشاره به کارکردها و اهمیت جنگل های زاگرس خاطرنشان کرد: سازمان جنگل ها برای جلوگیری از تخریب و احیای این جنگل های ارزشمند از هیچ تلاشی دست بر نمی دارد.

در ادامه این نشست کارشناسان معین استان‌های زاگرسی گزارش جامعی از میزان پیشرفت فیزیکی فعالیت ها در 11 استان زاگرس نشین را ارائه کردند.
ارائه گزارش عملکرد در زمینه بذرکاری، بوته کاری و احیای مراتع به تفکیک یازده استان زاگرسی از دیگر مواردی بود که ترحم بهزاد مدیرکل دفتر امور مراتع در شانزدهمین جلسه ستاد ملی بوم سازگان زاگرس به آن اشاره کرد. 
بوم سازگان زاگرس طرحی است که در آن برای تأمین رطوبت مورد نیاز جنگل‌ها و مراتع زاگرس از طریق تقویت پوشش گیاهی و اجرای طرح‌های آبخیزداری تلاش می‌شود و در صورت تحقق می‌تواند احیابخش جنگل‌های زاگرس باشد.
بر اساس این گزارش، طرح بوم سازگان زاگرس با مشارکت ۱۱ استان زاگرس نشین برای مقابله با خشکسالی‌ها، آفات و بیماری‌های حوزه زاگرس اجرا می‌شود.
برگزاری جلسات متوالی و بررسی این طرح در فواصل زمانی منظم در ستاد سازمان جنگل ها امید به جدی شدن این طرح را چند برابر کرده است.