سرپرست سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور گفت: برنامه‌ریزی کرده‌ایم تا حقوق دو هزار و ۲۰۰ نفر از نیروهای حفاظتی که در چند ماه اخیر پرداخت نشده است، به زودی به آن‌ها پرداخت شود.

خسرو شهبازی روز دوشنبه در گفت و گو با خبرنگار علمی ایرنا اظهار داشت: نیاز است برای افزایش حفاظت از عرصه‌های منابع طبیعی راهکاری اساسی تبیین شود. چند طرح در خصوص پرداخت حقوق نیروهای حفاظتی عنوان شده است تا از منابع اعتباری حقوق و خسارت شرکت‌ها پرداخت شود.

شهبازی عنوان کرد: دولت به سمت کوچک شدن پیش می‌رود و برنامه‌ای برای افزایش نیروها نداریم اما در سال های اخیر یک ساختار تشکیلاتی پیشنهادی برای  یگان حفاظت سازمان جنگل‌ها طراحی کرده‌ایم. یگان حفاظت مربوط به دو نهاد سازمان جنگل‌ها و نیروی انتظامی است. در نتیجه مقرر شده نیروی انتظامی افرادی را در قالب سرباز و نیروهای ویژه در اختیار سازمان جنگل‌ها قرار دهند تا بتوانیم برنامه‌های حفاظت را  اجرایی کنیم.

سرپرست سازمان جنگل‌ها اضافه کرد: پنج سال پیش این ساختار حفاظتی به تصویب مجمع داخلی سازمان جنگل‌ها رسید و منتظر تصویب ستاد مشترک بود. هم اکنون باید بررسی شود که ستاد مشترک چگونه می تواند از نیروهای انتظامی در اختیار یگان حفاظت قرار دهد.

**تبدیل فرهنگ منابع‌طبیعی به معارف عمومی

شهبازی با اشاره به برنامه‌های آینده سازمان اظهار داشت: در نظر داریم طرح‌های برنامه ششم توسعه با تاکید بر احیا پوشش گیاهی و ارتباطات بین تحقیق، ترویج و اجرا در نهایت تشکیل یک زنجیره علمی، تداوم یابد.

وی ادامه داد: توسعه مراتع  و جنگل ها همچنین اقدامات آبخیزداری و آبخوان‌داری که مقام معظم رهبری نیز بر این موضوع تاکید دارند، در اولویت برنامه‌ها است.

سرپرست سازمان جنگل ها اظهار داشت: در این راستا اعتباراتی از بخش صندوق توسعه ملی برای انجام پروژه‌های آبخیزداری در نظر گرفته شده که اقدامات بسیار خوبی انجام شده است و تا کنون در استان ها بالای ۷۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشته‌ایم.

شهبازی عنوان کرد: در کشور حدود ۱۰ هزار نقطه عملیات آبخیز و آبخوان‌داری در حال انجام است. همچنین جنگل‌کاری نیز در عمده مناطق زاگرس نشین به دلیل خشکیدگی جنگل‌های بلوط زاگرس و هیرکانی انجام شده و حفظ این دو بوم ساز جنگلی از اولویت‌ها است.

وی همچنین گفت: مقابله با گرد و غبار و جلوگیری از بیابان زایی نیز در برنامه‌های سازمان است. همچنین در این راستا به مشارکت مردم به خصوص نقش زنان در حوزه تبدیل فرهنگ منابع طبیعی به مهارت عمومی بسیار نیاز است.

شهبازی اظهار داشت: مقام معظم رهبری تاکید بسیار بر حفظ پوشش گیاهی، آبخیز و آبخوان‌داری داشته‌اند. به همین دلیل از منابع صندوق توسعه ملی اعتبارات خاصی را برای احیا جنگل‌ها و مراتع در نظر گرفته‌اند و امیدواریم وضعیت موجود حفظ و سپس پوشش گیاهی احیا شود.

سرپرست سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور عنوان کرد: رشد و پیشرفت تمامی کشورهای پیشرفته از طریق حفظ و توسعه منابع طبیعی است. اگر آب و خاک مطمئن و نبود سیل را برای کشور می‌خواهیم، باید جنگل ها حفظ شود و مهترین برنامه و سیاست کلی حفظ جنگل‌های موجود و توسعه آن‌ها است.  

محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی صبح روز یکشنبه دوازدهم آبان ماه در حکمی خسرو شهبازی را به عنوان سرپرست سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور معرفی کرد.