سرپرست سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور در نخستین روزهای انتصاب، با جمعی از درخواست کنندگان ملاقات مردمی دیدار و به مشکلات آنها رسیدگی کرد. مراجعین از استان های کهگیلویه و بویراحمد، سمنان، خوزستان، لرستان، یزد، مازندران، گیلان و تهران بودند.