چهارمین جشنواره ملی روز جنگلبان با رویکرد ایثار و شهادت روز دوشنبه 27 مرداد ماه در سازمان جنگل ها برگزار می شود.

به گزارش مرکز اطلاع رسانی سازمان جنگل ها، این جشنواره که هدف از برگزاری آن ارج نهادن به زحمات جنگلبانان است امسال به دلیل شرایط خاص بهداشتی بصورت ویدیو کنفرانس برگزار می شود.

سعید طهماسبیان مدیر جمعیت حامیان زمین و دبیر جشنواره ملی روز جنگلبان در این باره به خبرنگار ما گفت: امسال انتخاب جنگلبان‌ها توسط منابع‌طبیعی استان‌ها انجام شده و هر استان سه جنگلبان نمونه، یک همیار طبیعت و یک جنگلبان افتخاری از میان تشکل‌های مردم نهاد و فعالان حوزه منابع طبیعی را به ستاد جشنواره معرفی تا از آنان تقدیر شود.

وی برگزاری جشنواره روز ملی جنگلبان با رویکرد ایثار و شهادت را بخاطر از خودگذشتگی و فداکاری تعدادی از جنگلبانان نام برد که امسال در اطفای حریق جنگل ها و مراتع جان خود را نثار کرده اند.

دبیر جشنواره ملی روز جنگلبان همچنین یادآور شد: جنگلبانان و ایثارگران منتخب منابع طبیعی در روز برگزاری جشنواره با حضور در اداره کل منابع طبیعی استان مربوطه از طریق ارتباط تصویری از سوی رییس سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور تقدیر می‌شوند.