صبح امروز مسعود منصور رییس سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور در حکمی اصغر احمدی را به سمت سرپرست دفتر حقوقی سازمان جنگل ها منصوب کرد.
به گزارش مرکز اطلاع رسانی سازمان جنگل ها، اصغر احمدی بیش از یک دهه مسئولیت اداره حقوقی منابع طبیعی استان چهار محال و بختیاری را برعهده داشت. 
رییس سازمان جنگل ها در مراسم معارفه گفت: انتخاب یک مدیر از مجموعه استانی در ستاد سازمان می تواند این فضا را ایجاد کند که مدیریت تنها به یک عده خاص تعلق ندارد.
منصور گفت: آقای احمدی که این مسئولیت را پذیرفته در زمینه حقوقی کار بلد است و سابقه خوبی در پیگیری کارها و پرونده های حقوقی دارد.
او تاکید کرد که سلامت کاری اولویت نخست سازمان جنگل هاست و یک مدیر حقوقی باید ضمن ارتباط با مجموعه کارشناسی، استقلال رای کامل داشته و متکی به دیگران نباشد.  
رییس سازمان جنگل ها در ادامه تغییر و تحولات مدیریتی در منابع طبیعی را امری طبیعی قلمداد کرد و افزود: اگر کسی انتخاب شد و پس از یک مدت کوتاه نتوانست وظایف خودش را به خوبی انجام دهد شکی وجود ندارد که مدیری لایق و توانا جای او را خواهد گرفت.