رییس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان نور گفت: تاکنون هیچ استارتی برای عدم اجرای حکم واگذاری از سوی دادگاه قضایی زده نشده و بخاطر وجود تنش های اجتماعی پرونده واگذاری جنگل «واز » در دست بررسی و تحقیق قرار گرفته است.
عباس حسینی ساعتی قبل در مصاحبه تلفنی به مرکز اطلاع رسانی سازمان جنگل ها اعلام کرد: پیش از ظهر امروز به اتفاق رییس دادگاه شهرستان چمستان، دادستان، بخشدار، دهیار و همچنین افراد مدعی واگذاری عرصه،  وارد منطقه جنگلی واز شده و از عرصه مورد نظر بازدید به عمل آمد.
او ادامه داد: رییس دادگاه که به دستور رییس کل دادگستری استان در عرصه حضور یافته بود طی صورت جلسه ای محل مورد درخواست افراد مدعی را منطقه جنگلی تشخیص داده و اعلام کرد عرصه قابلیت هیچ گونه تغییر کاربری را نخواهد داشت. 
رییس اداره منابع طبیعی شهرستان نور در ادامه  گفت: زمین در سه نقطه قرار دارد و دارای جنگل های پیوسته است که بخشی از آن حریم رودخانه دارد و بخشی دیگر در حریم جاده قرار گرفته است.
حسینی به خبرنگار ما گفت: افراد مدعی در این منطقه از قبل علیه منابع طبیعی رای دادگاه گرفته اند و این نقطه عرصه خروج دام از جنگل بوده است.
او افزود: از آنجایی که افراد مدعی بر اساس آرای صادره حقی را برای خود متصور هستند دادگاه در وهله نخست به اداره منابع طبیعی پیشنهاد داده است با افراد مدعی به تعامل و مصالحه پرداخته و در مقابل زمین معوض در اختیار آنان قرار دهند.
رییس اداره منابع طبیعی شهرستان نور  همچنین خاطر نشان کرد: اجرای حکم هم اکنون در دست بررسی و اقدام قرار دارد و تا حصول نتیجه و تحقیق و بررسی، افراد مدعی هیچ گونه حق دخل و تصرف در منطقه جنگلی مورد نظر را ندارند.