مدیرکل دفتر امور مراتع سازمان جنگل ها با بیان اینکه چرای زود هنگام موجب تخریب و نابودی مراتع می شود گفت: برای جلوگیری از چرای زودرس، اگر پنج اصل با دقت مورد بررسی و از طریق مسئولین مافوق حمایت کامل شود بخش اعظمی از مشکلات چرای « زود هنگام » حل و ساماندهی کوچ به نحو احسن انجام می شود.
ترحم بهزاد روز شنبه در توضیح بیشتر به مرکز اطلاع رسانی سازمان جنگل ها، این پنج اصل را شامل: تامین کمبود آب و علوفه در مراتع قشلاقی، جلوگیری از کوچ دام از مبداء با اعلام بسیج عمومی، ساماندهی دامداران فاقد مجوز پروانه چرای دام، ساماندهی و نظم و نسق دادن به کامیون داران با عنایت به تغییر روش کوچ وحفظ مراتع ییلاقی جهت اطمینان از عدم چرا توسط دیگر دامداران دانست و تاکید کرد این پنج اصل اگر با صداقت و جدیت پیگیری و از طریق واحدهای ذیربط با عنایت به وظایف تعریف شده تامین و حمایت شود بسیاری از مسائل و مشکلات کوچ زود هنگام رفع می شود.
مدیرکل دفتر امور مراتع سازمان جنگل ها در ادامه تشکیل شورای ملی کوچ در سطح وزارتخانه را برای ساماندهی کوچ امری ضروری و لازم برشمرد.