هادی شفیعی - ضرب و شتم ماموران منابع طبیعی تمامی ندارد و هر روز از گوشه و کنار این مملکت خبر مصدومیت آنها به گوش می رسد.عزیزانی که برای دفاع از جنگل و مرتع شب و روز نمی شناسند و تنها جرمشان دفاع از منابع طبیعی هست و بس!
دیروز ماموران منابع طبیعی رشت به همراه رییس اداره این شهرستان برای آزاد سازی اراضی ساحلی به منطقه حاجی بکنده خشکبیجار رشت رفته تا به استناد ماده 11 قانون اراضی مستحدثه و ساحلی نسبت به رفع تصرف اراضی ملی از دست افراد سودجو و متصرف اقدام کنند اما عده ای افراد فرصت طلب که از دست اندازی به بیت المال هیچ حد و مرزی برای خود قایل نیستند به رییس اداره و ماموران منابع طبیعی رشت حمله ور شده و عده ای را مصدوم کرده اند.
بر اساس گزارش رسیده برخی مصدومین با شدت جراحات پایین از مداوا صرفنظر کرده  اما در این میان حسین قادری از ماموران منابع طبیعی بر اثر جراحت بیشتر برای مداوا به بیمارستان پورسینای رشت اعزام شده تا کار درمان او انجام شود.
به هرحال این قصه همیشگی ماموران منابع طبیعی در دفاع از انفال است که گاهی مصدوم می شوند، گاهی قطع نخاع و گاهی به کلی جان عزیزشان را از دست داده و اهل خانه را در ماتم فرو می برند.
به راستی قلم به تنهایی خواهد توانست جلوی سودجویان، فرصت طلبان و زیاده خواهانی که می خواهند بر پیکره اکولوژیکی جامعه آسیب وارد نمایند بگیرد. / شاید وقتی دیگر